Att bli skådespelare

Många människor har någon gång drömt om att bli skådespelare. Vissa för att man vill bli berömd och omtyckt som de stora artisterna i Hollywood. Andra vill bli rika som troll precis som den bästa casino bonus kan erbjuda. Men har alla det som krävs för att lyckas på teatern eller den vita duken?

Det är tämligen sällsynt att någon “blir upptäckt” av en slump för att sedan göra stor karriär som skådespelare. Som med de flesta arbeten krävs hårt arbete för att bli framgångsrik.

Utbildning

För att ens vara behörig till att söka en utbildning inom skådespeleri krävs vanligen för
kunskaper så som grundskoleutbildning. Det är även lämpligt att ha någon form av erfarenhet av teater. Själva utbildning löper generellt kring sex terminer. Tanken är att den studerande efter avslutad utbildning ska:

  • kunna använda sin kropp och sin röst
  • arbeta med texter och förståelse för själva produktionsarbetet
  • kunna arbeta inom olika genrer
  • förstå samspelet med publik och hur gestaltning ska riktas

Att lära sig yrket är sedan en konstant pågående process. De allra mest framgångsrika skådespelarna slutar aldrig att utveckla sig och lära sig nya uttrycksformer.

Arbeta

actingSkådespelaryrket handlar mycket om att kunna sätta sig in i, och förstå, hur andra människor känner och tycker. Rent praktiskt kan man då arbeta med allt från teater, film, tv, radio, Youtube, talböcker m.m.

Att sedan lyckas hitta arbete som utbildad skådespelare är som att söka vilket jobb som helst. En god idé är att lista ut vilka styrkor man har och vilka svagheter man bör arbeta med. Hur mycket man sedan tjänar, och hur framgångsrik man blir, beror främst på hur hårt man är villig at jobba för det.