Är unga intresserade av teater

När det gäller teater kommer säkert många som inte är initierade i denna värld tänka på gamla människor som står på scenen och spelar olika karaktärer ur kända verk. Detta är mycket vanligt om du associerar teater med opera. Här är det nästan alltid de som är över 40 som spelar på den stora scenen. Detta beror definitivt inte på att bara äldre är intresserade av att spela teater. Anledningen till att det förhåller sig på det sättet är att de verk som spelas upp är så komplicerade och att det krävs så mycket erfarenhet för att utföra skådespelet på rätt sätt.

När det handlar om unga är de också mycket intresserade av teater. Om du går så långt ned som till yngre barn kan ett intresse ofta ses redan där. Här handlar det om att klä ut sig för att visa mamma och pappa att de är något helt annat en vad de egentligen är. Det naturligtvis upp till föräldrarnas intresse och tycke att spela med och göra detta till något intressant om det ska överleva. Gör de inte det blir resultatet många gånger att det som tidigare var roligt rinner ut i sanden efter ett par år.

The Friday performance of Sleeping Beauty, the first ever performance of this new play written for the Prairie Fire Summer Theatre Camp. Tom played the member of the RCMP in the movie within the play.  This year Prairie Fire had to run the play in the West Central Area Secondary School in Barrett instead of the wonderful old Roosevelt Hall.  This had less character, but more seating and much better lights.Nu kan ett intresse för teater som försvinner med åldern, komma tillbaka igen senare i livet. Infinner sig känslan igen kommer kanske intresset att överleva. När det gäller just amatörteater och olika teatergrupp går det snabbt att se att de har ett stort antal av unga människor i sina ensembler. Det är inte alltid lätt att ta sig vidare inom teaterbranschen. För vissa kommer det att vara amatörteater som gäller hela livet eftersom de tycker att det är en mycket intressant hobby. För andra kan det bli livets stora karriär och ett sätt att uppfylla sina drömmar. Oavsett på vilken nivå man satsar kan teatern fungera för alla åldrar.